2007-03-09

Urvalsprocessen

Arbetet med att titta igenom och sammanställa ansökningsmaterialet har tagit en dryg vecka i anspråk. Innan vi satte oss ned för att titta på vad vi hade fått in hade vi en lång diskussion om hur vi skulle gå till väga, en fråga som vi också tog med oss in till olika handledningsmöten på skolan. Den mest sympatiska lösningen och den som också ligger närmast vår syn på det här projektet är att låta dem som faktiskt varit villiga att låna ut ett verk utan att riktigt ha koll på vad som ska hända med det, faktiskt också få en representation. Jag vet att det har funnits en del oro kring vad som skall hända med arbetena och även betänkligheter omkring sviterna av att inte bli utvald. Att trots det faktiskt vara beredd att lämna ifrån sig sitt material till oss för något som har upplevts som en bedömning är storslaget.

Även om den tanken har funnits med mig från början valde jag trots det att använda mig av en lös formulering i det utskickade brevet, en som tydde på att ett urval skulle ske. Konstvärlden är trots att den ofta hävdar motsatsen en exkluderande verksamhet. Att tillrättalägga och sätta samman ett material och bli granskad är intimt förknippat med utövandet. Det är utifrån din skicklighet att presentera ditt arbete på ett överskådligt sätt som du förtjänar din rätt till utbildning, stipendier och utställningssammanhang. Ett system som byggts upp kring ett marknadstänkande med en tänkt klient. Det går inte att bortse ifrån att vissa sätt att arbeta på är lättare att presentera än andra, mer lättillgängliga och därmed också behändigare att ställa ut. I ett arbete som i lika hög grad är tänkt att presentera fotograins utvidgade fält som att undersöka hur en sådan utsaga vanligen skrivs kändes det relevant att ha en urvalsmodell.

Vår gemensamma syn på att alla har lika stor rätt till en plats valde vi att förlägga till en garanterad möjlighet att få presentera sig i en portfolio förutsatt att ansökningen kom i tid.

Vi trodde oss också genom en sådan formulering kunna begränsa en eventuell anstormning av verk och vi ville heller inte binda oss vid något löfte innan ett gemensamt beslut blivit fattat omkring hur vi skulle gå tillväga. Det hjälpte inte. Vi har ändå en anstormning av arbeten och den viktiga aspekten av att lämna över en del av makten och historieskrivandet till dem som själva valt att skriva in sig i den, nämligen den att man tillfälligt kan frånsäga sig en del av ansvaret för hur deltagandet ska se ut, har därför blivit en ännu mer temporär befrielse än vi hoppats. I skrivande stund har vi ännu inte funnit en rimlig lösning på hur vi skall kunna presentera allt utan att göra våld på varje del. Rummet som till en början verkade så enormt stort har krympt till en skrubb. Ett urval kommer därför att bli nödvändigt men det kommer så långt som möjligt att försöka göras utifrån andra premisser än att utesluta bidrag.

Inga kommentarer: