2007-03-16

Att disponera en yta

Det var utifrån tidigare redovisade samtal som vi började titta på de inkomna ansökningarna. Arbetshypotesen har varit att se på materialet med utgångspunkten att finna en lösning på hur vi skulle kunna få plats med så mycket som möjligt i konsthallen, kanske allt. Vad som skulle passa tillsammans med vad och hur man skulle kunna använda bitarna som byggstenar i en större helhet. Detta motsade inte heller möjligheterna att bygga upp utställningen enligt de lösa antaganden vi skissat upp vid det här arbetets början.

Vi vill bygga en lounge med karaktären av en klassisk salong. Ett rum med tydliga inslag av hotellobby och som låter foajén flytta in i stora hallen. Lobbyn är mer än salongen ett rum som man passerar igenom, en tillfällig väntplats med både privata och offentliga förtecken. Inviterande och på samma gång exkluderande. Åtminstone en vägg, antagligen långsidan mot bakdörren, tänker vi oss tapetserad. Detta för att få en genomtänkt opersonlig rumskaraktär och förändra hallens vithet från konsthall till något annat. Eftersom beslutet att arbeta utifrån en demokratisk tanke om mångfald var fattat, blev det redan i ett initialt skede viktigt att inte göra en traditionell fotoutställning med bara bilder på vägg. Ganska omgående bestämde vi oss därför också för att bygga en lång bardisk och inreda hallen med mindre sittgrupper och dämpande mattor, för att sedan återknyta till konstscenen och göra en tät salongshängning.

Vi tänker oss att använda det inkomna materialet utifrån de förutsättningar som rummet sätter och få det att underordna sig en design. Detta förutsatt att de som medverkar tillåter det. Jag har denna veckan ägnat större delen av tiden åt att skriva mail till alla er som sökt med en hänvisning till den här sidan och med en ambition att sätta mig in i vart och ett arbete och få det att fungera tillsammans med det andra. Det återstår fortfarande en hel del brev att skriva men jag hoppas att få ut alla innan helgen. Bakom mig har jag i omgångar haft de delar av min arbetsgrupp som för tillfället varit lediga från att ringa efter sponsring, informera press, göra affisch eller bygga snygga 3-d skisser för att förbereda slutplaneringen av hängningen i början av nästa vecka. Vi har fört långa samtal om, som det känns, varje arbete, bläddrat i de tjocka pärmarna och försökt märka upp lapparna efter intrikata system med olika färgpennor.

Vi har blivit osams, hatat varandra, tagit orimliga ställningstagande och kommit överens.

Inga kommentarer: