2007-03-07

Till min examensutställning på Göteborgs Konsthall har jag valt att bygga en jubileumslounge med anledning av att Högskolan för Fotografi fyller 25 år. Jag har, så långt det varit möjligt, bjudit in alla som utbildat sig, undervisat eller haft anknytning till skolan att låna ut material till mig. Min ursprungliga tanke har varit att presentera en historia om fotografi i en iscensatt miljö och låta den visa en så stor bredd som möjligt. Jag tänker mig att ett sådant arbete också väcker frågor om vad som händer när man ger sig själv tolkningsföreträde och hur man måste handskas med den makt som det innebär att ta kontroll över en berättelse eller handskas med någon annans arbete utifrån vissa förutsättningar. Att den typen av frihet som ett sådant tilltag innebär, inte går att koppla bort från det ansvarstagande den är förbunden med.

Ansökningstiden för att delta har nu löpt ut. Gensvaret har varit stort och jag är ett stort tack skyldig alla er som skickat in bidrag för att göra det här möjligt. Det är ett mycket omfattande material och ett väldigt fint utgångsläge jag fått att arbeta med. Jag kommer att ta kontakt med var och en av er som lämnat in en ansökan till mig under de närmaste dagarna.

Arbetet med jubileumsloungen kommer att ske i nära samarbete med tre andra studenter från skolan; Andreas Vesterlund, Pär Fridén och Hanna Lindgren. Vi ser på den här processen som ett pågående meningsutbyte snarare än en färdig produkt, där de samtal och val vi ställs inför under arbetets gång i lika hög grad är en del av verket som den färdigställda utställningen på konsthallen den 21:e april. Eftersom en del av meningen med det här arbetet är att driva frågeställningar om bland annat den konstnärliga frihetens inneboende begränsningar är det naturligtvis viktigt att det här förloppet i så stor utsträckning som möjligt sker öppet. Vårt arbete kommer därför att kontinuerligt redovisas på den här bloggen där det kommer att finnas möjlighet att komma med synpunkter.

Inga kommentarer: