2007-03-27

Helheten klarnar

Alla dem som skickat in ansökningar till jubileumsloungen har nu kontaktats. Det har tagit betydligt större tid i anspråk än jag kunde föreställa mig men har också varit mycket mer givande än jag trodde i ett inledningsskede. Genom de, ibland omfattande, ibland något kortare korrespondenser som blivit följden av utskicket har vi kunnat bilda oss en god uppfattning om de flesta av deltagarnas produktioner och sättet de ser på sitt arbete. Det har i några fall blivit uppenbart att vi fattat felaktiga beslut och vi har då blivit tvungna att ompröva dem. Stressen och nervositeten, den alltmer påtagliga respekten för någon annans sätt att se på sitt arbete krockade på ett obekvämt sätt med min övertygelse om att ingenting äger en självklar autonomi utanför sitt sammanhang. Att det alltid och utan undantag finns något att inordna sig under och att den tanken inte är särskilt kontroversiell, i alla fall inte förrän någon hävdar motsatsen. Jag antar att varje utställningssammanhang bör ge utrymme för den typen av egensinnighet så att vi konstutövare kan fortsätta att tro på betydelsen i det vi gör, vilket naturligtvis gäller även för loungen i sin helhet som varande ett verk i sig. Den inordnar sig lydigt under sitt sammanhang utan att vi kan göra mycket åt det. Därför samlade vi oss och konstaterade lättat att det sättet vi valt att arbeta på tillåter den flexibiliteten utan att äventyra vår ursprungliga förutsättning. Egentligen förstår jag inte varför vi började betvivla det alls.

Den största drivkraften just nu är tveklöst att så gott som alla jag varit i kontakt med ställer sig så positiva deltagandet trots att många fått sina produktioner beskurna eller fått förfrågan om helt andra verk än de sökt in med. Detta försätter oss alla i ett tillstånd där ingen arbetsbörda känns för tung även om tidens otillräcklighet verkligen börjar ge sig till känna. Det börjar efter en kort stunds utmattning och några oförutsedda bakslag åter kännas som en mycket angenäm arbetsuppgift att göra en jubileumslounge för Högskolan för Fotografi.

Inga kommentarer: